Sloboda uma

Nelinearnost vlada svetom, ego kombinovan sa kratkovidnošću, vrednosti koje se konstantno transformišu u sve sem suštinskih, moralne obaveze oko budućnosti, ili ipak nametnute od strane socijalnog koncepta? Ko uopšte može garantovati našu budućnost kada su naši umovi ograničeni jednostavnošću svakodnevnog života? Ne vidimo dalje od toga, jer nam nije dopušteno, na ovaj ili onaj način. A jedino čemu stremimo je sloboda. Potpuna, netaknuta, unutrašnja i spoljašnja. I generalno, ljudi će se povinovati jedni drugima u tom cilju da je cilj svima nama biti srećan. Ipak, ironično je da, uprkos težnji…

Read More